Keuring elektriciteit

Elektriciteit laten keuren

Wanneer u een nieuwe woning of appartement koopt, zal u waarschijnlijk verschillende renovatiewerken (laten) uitvoeren.  De grootste ingreep tijdens uw renovatie is het aanpassen en moderniseren van uw elektriciteit.  Meestal is uw elektriciteitsnetwerk nog gebaseerd op oude kabels, bevat de zekeringkast niet voldoende zekeringen of staan stopcontacten en lichtschakelaars niet op de gewenste plaats.

Na het aanpassen van uw elektriciteit, bent u verplicht om uw elektrische installatie opnieuw te laten keuren.  Zo bent u zeker dat alle werken netjes volgens de regels en wetgeving zijn uitgevoerd.  Ook voor uw verzekering is dit belangrijk, zodat u bij eventuele discuties bij schadeclaims steeds recht in uw schoenen staat.

Tijdens de keuring elektriciteit kijkt men of alle werken correct zijn uitgevoerd.  Men controleert de aanwezigheid en goede werking van de aarding, test enkele stopcontacten en lichten om ten slotte uw zekeringkast aan een grondige analyse te onderwerpen.  Ook de elektrische schema’s van uw woning moeten beschikbaar zijn. Tijdens de keuring controleert men of alle wijzigingen in uw elektriciteitsnetwerk ook aangepast zijn op de plannen en de benaming van uw verdeelbord(en) volgens de schema’s strookt.

keuring elektriciteit
keuring elektriciteit

Keuring elektriciteit niet in orde

Na de keuring elektriciteit ontvangt u een verslag.  Hierin staat duidelijk of uw aanpassingen aan uw elektriciteitsnetwerk al dan niet is goedgekeurd.

Zijn uw aanpassingen afgekeurd of waren er nog enkele opmerkingen, dan dient u opnieuw aan de slag te gaan om deze problemen allemaal op te lossen.  Nog beter, contacteer TJ-Technics voor een snelle oplossing en herkeuring. Als vakman en ervaren elektricien met professionele meetapparatuur zijn keuringen en het oplossen van eventuele problemen, dagdagelijkse taken voor ons.

Na het opmaken van een elektrisch dossier kunnen wij op basis van onze opmetingen en vaststellingen ter plaatse een volledig inzicht krijgen in uw elektrische installatie, waardoor de zichtbare en meetbare gebreken in kaart werden gebracht. Op basis hiervan bezorgen wij u een gepaste offerte om de werken uit te voeren, zodat u nadien een conforme keuring met attest bekomt. Zowel de elektrische schema’s als het keuringsverslag leveren wij steeds digitaal aan, tenzij u specifiek een papieren versie wenst.

Dergelijke goedgekeurde installaties zijn geldig voor een periode van 25 jaar zolang er geen aanpassingen worden uitgevoerd in deze periode. Anders zal men bij elke middelgrote en grote aanpassingen steeds een herkeuring moeten uitvoeren met aanpassingen op de schema’s.

Opmaak elektrische schema’s

Bij een keuring elektriciteit controleert men niet enkel de elektrische installatie. Men vraagt u ook om de bijhorende elektrische schema’s voor te leggen. Deze moeten uitgetekend zijn volgens de situatie op moment van de keuring met de daarbij horende verplichte vermeldingen en handtekeningen. Indien u niet over deze schema’s beschikt of deze niet accuraat zijn volgens de realiteit, dan ontvangt u geen goedgekeurde keuring totdat uw schema’s in orde zijn.

Indien u geen elektrische schema’s bezit of deze zijn niet up to date, contacteer dan TJ-Technics voor de opmaak hiervan. Wij doen hiervoor het nodige om u schema’s volgens de richtlijnen van het AREI aan te reiken.

Keuring elektriciteit

TJ-Technics kan voor u alle soorten elektrische keuringen organiseren bij een erkend controle organisme wegens de jarenlange samenwerking. Ook zonder voorafgaande werken uitgevoerd door TJ-Technics kan u op ons rekenen voor deze dienstverlening.

Voor elke herkeuring of keuring elektriciteit in de regio Boom, Mechelen, Antwerpen, kan u op ons rekenen.

Referenties

Vele klanten gingen u reeds voor en vertrouwden op onze nauwkeurige en vakkundige dienstverlening.

Wil u graag onze realisaties bekijken?
Bekijk dan enkele van onze referenties.